InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Activiteiten

Kerkdiensten

2x in de maand in Witmarsum

Contacten

Broederkring De Lytse Streek voorzitter: br. J. Dijkstra, Veenwouden 0511-476528
    secretaris: br. J.H. Heeres, Easterein 0515-332271
Menno Simons Cantorij   contactpersoon Baukje Hofstra
Tineke Eenling
058-2669651
0517-234824 eenlingdejong@hetnet.nl
De Stienferlizzers   contactpersoon dhr. A. Bosscha, Baard 06-51385485
         
         

Zoeken naar