InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Activiteiten

Kerkdiensten

3x in de maand en bij toerbeurt volgens rooster in Franeker, Itens, Witmarsum en Pingjum

Contacten

Broederkring De Lytse Streek voorzitter: br. D.E. de Hoop, Wommels 0515-331404
    secretaris: br. J.H. Heeres, Easterein 0515-332271
De Lytse Streeksjongers   contactpersoon Baukje Hofstra
Saakje Ouderkerken
058-2669651
0517-396124
De Stienferlizzers   contactpersoon dhr. A. Bosscha, Baard 06-51385485
         
         

Zoeken naar