InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Het Team

De kerkenraad

Voorzitter: zr. Jikke Terpstra-de Jong 0517-452795
secretaris: zr. Margriet Faber, Tzum 0517-452275
penningmeester: br. Durk Bakker, Achlum          
contactpersoon regio Baard-Itens: br. Tseard van der Hem, Winsum 0517-341354
lid en contactpersoon regio Franeker: br. Jan Hartkamp, Franeker 0517-392210
lid en contactpersoon regio Witmarsum-Pingjum: Vacature (tijdelijk de secretaris) 0517-452275
boekhouder:    

Pastoraal werker

Voorganger ds. F.J. Visser, Makkum 0515-232415

Redactie kerkblad:

Redactie kerkblad: zr. Jikke Terpstra- de Jong, Tzum 0517-452795

Website

Website: www.delytsestreek.nl dgdls.faithlifesites.com

Zoeken naar

Algemeen