InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Info

Items over Baard, Itens, Franeker, Witmarsum-Pingjum en de Lytse Streek

Programmaboekje

Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek

Programma 2016 -2017


In de planning van het winterseizoen 2016-2017 zijn er een paar veranderingen. De kofjemoarns blijven zoals ze zijn. Het ‘leerhuis’ krijgt een andere tijd en een andere naam. In deze groep zijn we niet echt aan het leren, maar veel meer aan het delen van wat ons bezighoudt en wat we in het leven zelf geleerd hebben en nog leren. Dat geeft een heel ander gevoel. Voorlopig noem ik deze groep Rvaren Rvoeren, maar een andere naam is welkom. We gaan in deze groep iets doen met het boekje In gesprek met Menno. Op verzoek van de groep wordt het tijdstip 10.00 tot ongeveer 11.30 uur.
Er komen twee thema-avonden om te zorgen dat er ook iets is op tijden waarop werkende leden kunnen deelnemen. De eerste avond zal zijn op 9 november, 19.30. Fernando Enns zal dan onze gast zijn en spreken over een onderwerp uit de vredestheologie. De tweede avond komt in het voorjaar, het thema is nog niet bekend.
De gespreksgroep Vrouw gaat verder op de maandagavond, ongeveer vier keer in het seizoen. En ook de Stienferlizzers zetten hun gesprekken voort. Een aantal hoofdstukken uit het boek Aangeraakt door de Eeuwige worden weer besproken.
In het schema is tijd gereserveerd voor de start van een belijdeniscatechesatie, op ieder moment dat belangstellenden zich melden.
De zusterkring en broederkring hebben hun eigen programma. Op dit moment zijn de data nog niet bekend.Programma najaar 2016Kofjemoarn Franeker

Ontmoeting staat centraal, naar elkaar luisteren en met elkaar delen. Het onderwerp is minder belangrijk. Er is wel een onderwerp dat aan de orde komt, maar het gesprek kan alle kanten uitgaan.

We komen rond tien uur bij elkaar tot ongeveer half twaalf.

14 september en 26 oktober, 18 januari, 1 maart en 10 mei, in de vermaning.Kofjemoarn Wommels

Ook bij deze kofjemoarn is ontmoeting het meest belangrijk. Samen praten we met elkaar over een onderwerp met betrekking tot ons geloof. In ieder geval gaan we in gesprek over een hoofdstuk uit het boekje "In gesprek met Menno Simons". Vast onderdeel is een gedicht door Tseard van der Hem uitgezocht. We sluiten af met een lied.

We beginnen om tien uur en sluiten rond half twaalf af.

21 september en 2 november, 11 januari, 8 maart en 26 april, in Nij Stapert, koffiekamer eerste verdieping.VREDESWEEK

Franeker voor Vrede 21-22-23 september 2016

De Vredesweekactiviteiten beginnen op woensdag 21 september met een Vredesviering in onze vermaning. De aanvang van de viering is 19.30 uur.

Op donderdag 22 september zal oud-minister Jan Terlouw de Vredesweeklezing houden in de Rooms-katholieke Sint Franciscuskerk aan de Godsacker 11-13.

Jan Terlouw zal spreken over het thema ‘Vrede verbindt’ en daarbij de actuele vredes- en veiligheidssituatie in Europa onder de loep nemen. De aanvang van de Vredeslezing is 19.30 uur.

Op vrijdag 23 september zal er een Vredeswandeling gehouden worden door het centrum van Franeker die begint en eindigt bij de Martinikerk aan de Breedeplaats. De wandeling begint om 19.00 uur met een toespraak van burgemeester Van Zuijlen.

Na de Vredesmars zal zangeres Elske DeWall liedjes tegen de angst zingen in de Martinikerk.Fredeskuier Wytmarsum

'Vrede verbindt’. Dat is het thema van de Vredesweek 2016 en ook het thema van de eerste Wytmarsumer Fredeskuier op 21 september.Het wordt een verrassende en inspirerende wandeling met medewerking van muziekvereniging Nij Libben, de koren Scheppingsgave, het Popkoar, Wim Beckers en Janny Baarda en anderen. Het programma van de Fredeskuier begint om 18.30 uur in de Koepeltsjerke en dat is tevens het eindpunt.

We nodigen iedereen uit om aan deze bijzondere wandeling mee te doen. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Namens de werkgroep Fredeskuier,
Marijke Baarda, Jeltje Terpstra, Flora Visser, Cor Nijkamp en Gerke Terpstra.

Liturgiegroep

De liturgiegroep houdt zich bezig met onze manier van vieren. Waarom doen we het zo, zoals we doen? Wat kan anders? Hoe kunnen we in een bepaalde periode vieren? De afgelopen twee jaren hebben we prachtige vieringen vorm gegeven in de periode op weg naar Pasen.
In het najaar gaat de liturgiegroep iets voorbereiden voor de adventstijd. Aan het eind van het seizoen maken we een klein reisje, de datum zullen we samen plannen.

29 september, 27 oktober, 2 december, 2 februari en 16 maart vermaning in Franeker.Rvaren, Rvoeren

Niet een helemaal nieuwe groep, maar een nieuwe naam voor het leerhuis. We leren in deze groep vooral van elkaar, van onze ervaringen in en al eerder in ons leven.
We gaan in deze groep in gesprek met elkaar over ons geloof met het boekje "In gesprek met Menno" als leidraad. Wat is geloven eigenlijk? Wie is Christus en wat betekent het voor ons als mens dat we christen zijn?

5 oktober, 16 november, 8 februari en 22 maart in de vermaning in Franeker, 10.00 uur.Vrouw

Samen in gesprek over de zin van het leven, dat voor ieder op haar eigen manier complex is en ons voor vragen stelt. Een open groep voor vrouwen. De eerste avond staat in het teken van eilanden. Actueel na de zomerperiode (hoewel die al een tijdje achter de rug is als we beginnen) waarin velen een tijd naar een eiland gaan voor rust. Een eiland is afgesloten van het continent. Dat kun je ook in je leven nodig hebben, even loskomen van alles wat je vasthoudt. Hoe doen we dat? Wat levert het op? Hoe ziet ons eiland er uit?

10 oktober, 14 november, 6 februari en 27 maart in de vermaning in Franeker, 20.00 uur.

Stienferlizzers

Een trouwe club, trouw aan elkaar en aan vertrouwen in elkaar. Fijne avonden met serieuze gesprekken en steun voor wie dat nodig heeft. Ruimte om je verhaal te doen.
Het boek "Aangeraakt door de Eeuwige" komt weer aan de orde, aangevuld met wat het dagelijks leven ons aanreikt.
We maken er weer een mooi jaar van!

20 oktober en 24 november, 16 februari , 6 april 20.00 uur. De laatste avond plannen we in overleg. Plaats wordt nog bekend gemaakt.Oecumenische gesprekskring Franeker

Steeds weer als we mensen tegen komen van de kerken om ons heen, zoals bijvoorbeeld bij de avond in de vermaning van Franeker tijdens de elf-kerken tocht, ontstaan er prachtige gesprekken.


Er zijn dit jaar twee avonden om dit gesprek op te zoeken in een oecumenische gesprekskring. Samen gaan we bijbelteksten lezen. De eerste avond over doop en belijdenis. We delen wat de tekst ons zegt, vanuit onze traditie of vanuit onze persoonlijke geraaktheid.
Deze gespreksgroep wordt geleid door Dorette van Houten en Flora Visser.

27 oktober en 22 februari, 19.45 uur in de vermaning in Franeker.Martinikring

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep in de omgeving van Itens. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg timmerde. Reden om aandacht aan hem te besteden, een film, een preek en een maaltijd, want Luther hield van lekker eten.

Data zijn nog niet bekend.Thema avond

Op 9 november zal prof. dr. Fernando Enns in onze gemeente komen om te spreken over vredestheologie. Fernando Enns is onze 'eigen' professor aan de Vrije Universiteit. Hij is niet alleen als docent en onderzoeker actief, maar ook een drijvende kracht in de Wereldraad van Kerken als het over vrede gaat. De lezing zal in het Engels zijn, goed te volgen voor wie een beetje Engels kent. Verder wordt er vertaald wat nodig is.
Met deze lezing laten we zien dat we vredesgemeente zijn. We zullen breed mensen uit onze omgeving uitnodigen.

Koor

Het koor begint weer met repeteren op woensdag 14 september, 14.00 uur in de vermaning in Franeker.
In de diensten zal het koor zingen op 19 maart 2017.500 jaar Reformatie

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn proteststellingen op de deur van zijn kerk spijkerde.
In het hele komende jaar zal er aandacht zijn voor deze gebeurtenis. Ook vanuit onze traditie.
Het programma staat nog niet helemaal vast. In ieder geval:
8 april een programma in Friesland, waarvan een groot deel in Franeker. De Agrarische Dagen dienst 2017 zal ook in het teken van de reformatie staan. Andere programmadelen zijn een concert in de Martinikerk, een speciale stadswandeling, een lesbrief voor de scholen, lezingen en misschien een tentoonstelling.

Ring Bolsward

In de laatste vergadering van de Ring is besloten een keer per jaar een hagepreek te houden en een keer een ‘mienskipssnein’.
Op 2 juli 2017 zal de hagepreek plaatsvinden bij het contourenkerkje in Witmarsum.De mienskipssnein zal elk jaar op dezelfde zondag zijn, namelijk de derde zondag na Pasen, de zondag Jubilate (Verheugt u). In 2017 is dat op 14 mei.N.B. Het is lastig een jaar vooruit te plannen. Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Contact gegegevens:
Flora Visser
Ds. Touwenlaan 37
8754 BR Makkum
0515-232415
flora.visser@gmail.comsecretariaat van de gemeente:
M. Faber
Slotwei 8
8804 RB Tzum

info klik hier

Info

De Geschiedenis

Zoeken naar

Algemeen