InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Vermaningen

Franeker Contact persoon Franeker: : J. Terpstra-de Jong tel: 0517-452795

Baard-Itens Contact persoon Baard-Itens: br. T. van der Hem 0517-341354

Witmarsum-Pingjum Contact persoon Witmarsum: br. M. de Vries tel 0517-532315

Schuilkerkje Dit gebouw is met het Menno Simons Monument en het Contourenkerkje in Witmarsum in eigendom en b...

Vermaningen

Franeker Baard-Itens Witmarsum-Pingjum Schuilkerkje

Zoeken naar

Algemeen