InfoVermaningenDe GeschiedenisHet TeamActiviteitenActueelLinks

Schuilkerkje

Geschiedenis

Dit gebouw is met het Menno Simons Monument en het Contourenkerkje in Witmarsum
in eigendom en beheer van de Stichting Doopsgezinde Monumenten Friesland

Voor meer informatie: zie link SDMF
http://www.doopsgezindemonumenten.nl

Adres

Grote Buorren 28
8749 GE Pingjum

 (SDMF)

Vermaningen

Franeker Baard-Itens Witmarsum-Pingjum Schuilkerkje

Zoeken naar

Algemeen